Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXV/268/2018 Rady Gminy Bestwina

z dnia 19 lutego 2018r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/131/2016 Rady Gminy Bestwina z dnia 30 czerwca 2016 r.w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-02-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe