Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 262/XLIII/2018 Rady Gminy Popów

z dnia 29 marca 2018r.

w sprawie podziału Gminy Popów na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe