Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIX/322/2018 Rady Miejskiej w Sośnicowicach

z dnia 17 kwietnia 2018r.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVIII/328/2014 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (Dz. U. Województwa Śląskiego z 2014 r., poz. 1362)

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe