Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIX/541/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 20 kwietnia 2018 r.

w sprawie podziału Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe