Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.37.2018 Wojewody Śląskiego

z dnia 2 maja 2018r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XLVI/515/18 Rady Miejskiej w Czechowicach - Dziedzicach z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Czechowice - Dziedzice obejmującej tereny centrum miasta położone na południe od torów kolejowych - CENTRUM I - etap 2

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-05-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe