Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 1 Burmistrza Miasta Szczyrk; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 7 maja 2018r.

do Porozumienia nr 53/KT/2017 z dnia 18 października 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Szczyrk prowadzenia zadania pn."Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 942 w Szczyrku - odcinek o długości 275 m"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-05-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe