Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr PR.0007.104.2018 Rady Miasta Ruda Śląska

z dnia 21 czerwca 2018r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-07-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe