Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LIII/388/18 Rady Gminy Lipowa

z dnia 30 sierpnia 2018r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/336/18 Rady Gminy Lipowa z dnia 22 marca 2018r., nadania nazw ulic drogom wewnętrznym na terenie sołectwa Lipowa - przysiółek Jaski oraz Brzeziny w Gminie Lipowa

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-09-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe