Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 211/XLVII/2018 Rady Gminy Opatów

z dnia 4 września 2018r.

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-09-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe