Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 323/XLII/2018 Rady Miejskiej w Kaletach

z dnia 30 października 2018r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego w 2019 roku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-11-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe