Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.606.2018 Wojewody Śląskiego

z dnia 21 listopada 2018r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr L/372/2018 Rady Gminy Lipie z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Lipie

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-11-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe