Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr II/13/2018 Rady Gminy Lelów

z dnia 29 listopada 2018r.

zmieniającą uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze gminy Lelów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-12-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe