Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/29/18 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 7 grudnia 2018 r.

w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 6 w Bytomiu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-12-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe