Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 6 Prezydenta Miasta Rybnika; Zarządu Powiatu w Rybniku

z dnia 20 grudnia 2018r.

do Porozumienia z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku, zadań powiatowej biblioteki publicznej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-01-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe