Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/47/2018 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin - Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice

z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-01-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe