Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/21/19 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 11 stycznia 2019 r.

w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz określenia stawek za pojemnik

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-01-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe