Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 06/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec; Prezydenta Miasta Zawiercie

z dnia 2 stycznia 2019r.

do Porozumienia komunalnego z dnia 30 września 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Zawiercie prowadzenie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ogrodzieniec

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-02-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe