Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/50/19 Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 27 lutego 2019r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-03-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe