Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Rady Gminy Wielowieś

z dnia 14 marca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wielowieś

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-03-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe