Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 39/IV/19 Rady Gminy Poczesna

z dnia 14 marca 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-03-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe