Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 5.050.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 10 kwietnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Krzepice

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-04-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe