Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr rpu.00001.2019 Burmistrza Miasta Pyskowice; Zarządu Powiatu Gliwickiego

z dnia 25 lutego 2019 r.

w sprawie przekazania środków finansowych na prowadzenie Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Pyskowicach

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-04-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe