Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/31/2019 Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krzyżanowice

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-05-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe