Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie nr 1 Wójta Gminy Poraj

z dnia 29 marca 2019 r.

z wykonania budżetu Gminy Poraj za 2018 rok

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-05-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe