Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 67/VIII/2019 Rady Gminy Kłomnice

z dnia 23 maja 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wynagrodzenia za inkaso

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-06-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe