Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 154.XIII.2019 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 229.XIX.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Częstochowy na lata 2016-2020"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-06-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe