Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/101/2019 Rady Gminy Rudziniec

z dnia 6 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/455/2018 Rady Gminy Rudziniec z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Rudziniec na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-06-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe