Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X.101.2019 Rady Miasta Wojkowice

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-07-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe