Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/80/19 Rady Miasta Lędziny

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/221/16 Rady Miasta Lędziny z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lędziny

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-07-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe