Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/135/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-09-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe