Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/98/19 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

z dnia 18 września 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasteczko Śląskie

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-10-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe