Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/107/2019 Rady Gminy Pietrowice Wielkie

z dnia 18 listopada 2019 r.

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych albo schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, dla których właściwą gminą jest Gmina Pietrowice Wielkie

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-11-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe