Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.757.2019 Wojewody Śląskiego

z dnia 22 listopada 2019 r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr X/71/19 Rady Gminy Herby z dnia 23 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności gimnazjum na terenie gminy Herby

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-11-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe