Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/177/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 25 listopada 2019 r.

o zmianie Uchwały Nr XXXII/249/09 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw a także wysokość i warunki wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Świętochłowice" z późniejszymi zmianami (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2009 r. Nr 109 poz. 2388 i poz. 2389)

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe