Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/164/2019 Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 2 grudnia 2019 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody sportowej Burmistrza Mikołowa

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe