Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/101/2019 Rady Gminy Łękawica

z dnia 5 grudnia 2019 r.

w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru opłaty targowej, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz sposobu rozliczania opłaty targowej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe