Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/167/2019 Rady Miasta Ustroń

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe