Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/169/2019 Rady Miasta Ustroń

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli określonych nieruchomości

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe