Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/107/2019 Rady Gminy Istebna

z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe