Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/186/2019 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 27 grudnia 2019 r.

w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty wnoszonej jednorazowo za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Ogrodzieniec, zabudowanych na cele mieszkaniowe

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-01-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe