Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 404/XXI/2020 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Sosnowca, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Sosnowca

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-02-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe