Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 116(XV)20 Rady Gminy Poraj

z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji na realizację zadania polegającego na dofinansowaniu prac polegających na demontażu i/lub zbieraniu z miejsc składowania, transporcie i unieszkodliwieniu azbestu z budynków lub z posesji stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Poraj - etap VII" ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-03-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe