Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 16.129.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 43.340.2014 w sprawie określenia zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Krzepice

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-03-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe