Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.300.2020 Wojewody Śląskiego

z dnia 9 kwietnia 2020 r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr 143/XII/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych na terenie Gminy Woźniki

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-04-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe