Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.336.2020 Wojewody Śląskiego

z dnia 9 kwietnia 2020 r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr 146/XII/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Woźniki w 2020 roku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-04-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe