Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/231/2020 Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 21 kwietnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mikołów w 2020 roku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-04-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe