Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIX/202/2020 Rady Gminy Rudziniec

z dnia 28 kwietnia 2020 r.

w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Rudziniec lub jej jednostkom organizacyjnym

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-04-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe