Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/153/2020 Rady Gminy Suszec

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-05-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe