Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/175/20 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

z dnia 7 maja 2020 r.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVII/152/16 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 16 kwietnia 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-05-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe