Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/263/20 Rady Miasta Piekary Śląskie

z dnia 28 maja 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/538/17 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski w Piekarach Śląskich

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-06-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe